Delårsrapport januari-mars 2013

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Substansvärdet uppgick till 191,0 Mdr kronor (251 kronor per aktie) per den 31 mars 2013, en ökning med 16,3 Mdr kronor (21 kronor per aktie) under kvartalet. Om Gambro värderats till avtalat försäljningspris hade substansvärdet uppgått till 195,1 Mdr kronor (256 kronor per aktie).
 • Avtal ingicks om att förvärva Permobil, en global ledare inom avancerade eldrivna rullstolar, för 5,1 Mdr kronor på skuldfri basis. Investor kommer att investera 3,7 Mdr kronor i eget kapital. Transaktionen förväntas slutföras under det andra kvartalet.
 • Den 15 april beslutade Investors årsstämma om den föreslagna utdelningen om 7,00 kronor per aktie. Totalt betalas 5,3 Mdr kronor ut den 23 april.

Finansiell information

 • Substansvärdet uppgick den 31 mars 2013 till 191.030 Mkr (251 kronor per aktie), jämfört med 174.698 Mkr (230 kronor per aktie) vid årsskiftet 2012, vilket motsvarar en förändring om 9 (7) procent. Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX) ökade med 10 (11) procent under det första kvartalet. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärdeökningen, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 14 procent per år.
 • Koncernens resultat för perioden, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 16.195 Mkr (21,29 kronor per aktie), jämfört med 10.913 Mkr (14,36 kronor per aktie) för samma period 2012.
 • Kärninvesteringar påverkade substansvärdet med 15.837 (9.779) Mkr under perioden, varav de noterade med 16.072 (9.802) Mkr.
 • Finansiella investeringar påverkade substansvärdet med 381 (1.428) Mkr under perioden.
 • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/totala tillgångar) uppgick till 10,4 (11,5) procent per den 31 mars 2013.
 • Investoraktiens totalavkastning var 11 (14) procent under det första kvartalet. Investoraktiens totalavkastning har i snitt varit 11 procent under den senaste 5-årsperioden, 18 procent under den senaste 10-årsperioden och 14 procent under
  den senaste 20-årsperioden.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag,. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar