Ekonomisk information från Investor AB

EKONOMISK INFORMATION FRÅN INVESTOR AB Publiceringsdatum för 2002 2002-01-24 Bokslutskommuniké för 2001 2002-04-16 Bolagsstämma 2002-04-16 Delårsrapport januari - mars 2002-07-10 Delårsrapport januari - juni 2002-10-10 Delårsrapport januari - september INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör Mobil: 070-514 20 49, e-mail: nilsingvar.lundin@investorab.com Fredrik Lindgren, Investerarrelationer Mobil: 070-624 20 31,e-mail: fredrik.lindgren@investorab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00910/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00910/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar