FDA lyfter importstoppet för Gambro i USA

Gambro har framgångsrikt adresserat de anmärkningar som den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (U.S. Food and Drug Administration) tog upp i januari 2006 i ett brev utfärdat till företagets tillverkningsenheter för maskiner i Dasco, Italien och Lund, Sverige. FDA har som ett resultat av detta lyft importstoppet som hindrat Gambro från att sälja Phoenix® och Prismaflex® maskiner till USA.

För ytterligare information se www.gambro.se

EQT mediakontakt
Johan Hähnel, Informationschef
Tel: +46 8 506 55 322
Mobil: +46 70 605 6334
www.eqt.se

Investor IR och mediakontakt:
Fredrik Lindgren, Informationschef
Tel: +46 8 614 2031
Mobil: +46 735 24 2031
www.investorab.com

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar