Fiskars och Investor har verkställt sammanslagningen av sina innehav i Wärtsilä

Fiskars Oyj Abp och Investor AB (publ) har idag verkställt den legala sammanslagningen av Fiskarskoncernens och Investors innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Fiskars aviserade den 24 april 2012 att Fiskarskoncernen och Investor AB (nedan ”parterna”) har ingått samarbete genom att sammanföra sina respektive innehav i Wärtsilä för att skapa en stark långsiktig ägare och gemensamt vidareutveckla ägarstrategin för bolaget.

Det gemensamma bolaget Avlis AB och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB (tidigare Instoria AB) (Avlis AB och Avlis Invest AB kallas nedan för ”ägarbolaget”) innehar idag totalt 42 948 325 aktier i Wärtsilä, motsvarande 21,77 procent av Wärtsiläs aktier och röster. I enlighet med Fiskars pressmeddelande den 24 april 2012, bestäms parternas ägande i Avlis AB på basis av antalet Wärtsiläaktier som parterna överfört och förvärvat till det gemensamma ägarbolaget. Idag utgör Fiskars ägarandel 59,7 procent och Investors ägarandel 40,3 procent.

I enlighet med Investors och Fiskars gemensamma pressmeddelande den 24 april 2012

  • Det gemensamma ägarbolaget kommer att vara en engagerad och långsiktig ägare fokuserad på att vidareutveckla Wärtsiläs verksamhet och aktieägarvärde.
  • Beroende på den generella marknadens och Wärtsiläs utveckling, kan parterna över tid genom det gemensamma ägarbolaget, komma att överväga att ytterligare stärka ägandet i Wärtsilä. Parterna har ingen avsikt att lägga ett bud på Wärtsilä och det gemensamma ägandet kommer, i enlighet med nuvarande strategi, att understiga 30 procent.
  • Både Fiskars och Investor förväntas vara representerade i Wärtsiläs styrelse 2013.
  • Parterna förväntas genom ägarsamarbetet utforma en gemensam beslutsprocess rörande aktieägande och rösträttigheter i Wärtsilä.
  • Parterna har gemensamt beslutat om ett antal övriga avtalsklausuler som är kutym i liknande ägarsamarbeten.

Som en del av den gemensamma ägarstrategin har Fiskars och Investor kommit överens om att de aktier ägarbolaget innehar i Wärtsilä i första hand representeras av en och samma person vid Wärtsiläs bolagsstämmor och nomineras av den part som har den starkaste styrelserepresentationen i Wärtsilä.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar