Flaggning

Flaggningsmeddelande Stockholm den 13 januari 2000 Investor AB:s innehav i SEB uppgår idag till 67 689 032 A-aktier, vilket motsvarar 9,6 procent av bolagets aktiekapital och 10,0 procent av röstetalet. I Investors delårsrapport för niomånadersperioden januari till och med september 1999 redovisades ett innehav i SEB uppgående till 48.486.300 A-aktier. Detta motsvarade 8,2 procent av bolagets aktiekapital och 8,6 procent av röstetalet. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar