Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Stockholm den 5 januari 2000 Investor AB:s innehav i Volvo uppgår idag till 1.283.600 A-aktier och 22.627.200 B-aktier, vilket motsvarar 5,4 procent av bolagets aktiekapital och 2,1 procent av röstetalet. I Investors delårsrapport för niomånaders- perioden januari till och med september 1999 redovisades ett innehav i Volvo uppgående till 592.600 A-aktier och 12.657.400 B-aktier. Detta motsvarade 3,0 procent av bolagets aktiekapital och 1,1 procent av röstetalet. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar