Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Stockholm den 5 januari 2000 Investor AB:s innehav i Volvo uppgår idag till 1.283.600 A-aktier och 22.627.200 B-aktier, vilket motsvarar 5,4 procent av bolagets aktiekapital och 2,1 procent av röstetalet. I Investors delårsrapport för niomånaders- perioden januari till och med september 1999 redovisades ett innehav i Volvo uppgående till 592.600 A-aktier och 12.657.400 B-aktier. Detta motsvarade 3,0 procent av bolagets aktiekapital och 1,1 procent av röstetalet. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar