Flaggningsmeddelande

Investors andel av röster och kapital i SEB har förändrats genom förvärv av ytterligare A-aktier.

Investors innehav i SEB uppgår efter ökningen till 134.802.895 A-aktier samt 2.725.000 C-aktier. Investors ägarandel uppgår därmed till 20,3 procent av rösterna och 20,0 procent av kapitalet. Per den 30 juni 2007 uppgick Investors innehav till 120.302.895 A-aktier och 2.725.000 C-aktier, vilket motsvarade 18,1 procent av rösterna och 17,9 procent av kapitalet i SEB.

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

INVESTOR AB

För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar