Flaggningsmeddelande

Investors andel av röster och kapital i Husqvarna AB har förändrats genom förvärv av ytterligare aktier.

Investors innehav i Husqvarna uppgår efter ökningen till 29.680.076 A-aktier samt 21.006.782 B-aktier. Investors ägarandel uppgår därmed till 25,0 procent av rösterna och 13,2 procent av kapitalet. Per den 30 juni 2007 uppgick Investors innehav till 26.758.276 A-aktier och 20.643.282 B-aktier, vilket motsvarade 22,7 procent av rösterna och 12,3 procent av kapitalet i Husqvarna.

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

INVESTOR AB

För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar