Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Stockholm den 26 maj 1999 Investor AB har förvärvat 17.000.000 A-aktier i Stora Enso.Investor AB har samtidigt sålt 17.000.000 R-aktier i företaget och Investor ABs innehav kommer därefter uppgå till 61.991.786 A-aktier och 15.900.962 R-aktier, vilket motsvarar 21,6% av bolagets röstetal och 10,3% av aktiekapitalet. -Vår avsikt är att vara en långsiktig och aktiv ägare i det sammanslagna Stora Enso. Genom transaktionen visar vi också att vi tror på bolagets framtida möjligheter, säger Investors VD och koncernchef Marcus Wallenberg. Investors ABs tidigare innehav motsvarade 15,8% av bolagets röstetal och 10,3% av aktiekapitalet. INVESTOR AB För ytterligare information: Per Spångberg, Investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar