Företagsgrupp med ABB och Investor startar nytt europeiskt riskkapitalbolag inom elektronisk handel

Företagsgrupp med ABB och Investor startar nytt europeiskt riskkapitalbolag inom elektronisk handel En företagsgrupp med ABB Ltd. och Investor AB som största delägare bildar ett nytt europeiskt bolag, b-business partners, som får ett kapital på mer än 1 miljard EUR. b-business partners ska investera i och utveckla företag i Europa som inriktar sig på e-handel företag till företag (business-to- business eCommerce, e-B2B). Syftet är att knyta närmare band mellan den "nya ekonomin" och traditionella företag. ABB och Investor ska vardera bidra med 300 MEUR av b-business partners initiala kapital. SEB ska bidra med 50 MEUR. Andra delägare är AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Saab (Aerospace), Sandvik, Stora Enso och WM-data. b-business partners blir ett av de största investmentbolagen inom e-B2B i Europa. b-business partners har som mål att utveckla och stödja nya ledande företag inom Europas snabbväxande e-B2B-marknad, vilken beräknas växa till mer än 180 miljarder EUR år 2002. b-business partners ska utveckla portföljföretagen, ge stöd för inköp och distribution, dela med sig av teknik och affärsmodeller samt verka som en aktiv rådgivare. Delägarna har för avsikt att börsnotera b-business partners genom en nyemission inom tre år. Investors konkurrensfördel inom e-B2B-marknaden är förmågan att dra nytta av nätverket av väletablerade industriföretag. Detta unika partnerskap, med fokus på att investera i innovativa e-B2B-företag, möjliggör för Investor att fortsätta att utveckla existerande riskkapitalinvesteringar och delägarskap i Europa, USA och Asien. "Bildandet av b-business partners bekräftar Investors utfästelse att investera i företag som är redo att anta utmaningen och dra fördelar av den nya ekonomin," säger Marcus Wallenberg, VD och koncernchef i Investor AB. "Detta är första gången stora industri- och tjänsteföretag har skapat en investeringsbas exklusivt för nystartade B2B-företag i Europa. Detta spännande nya företag kommer också att fungera som en katalysator och tillväxtmotor för nya teknikföretag i vår investeringsportfölj och för våra samarbetspartners." För ABB är medverkan i b-business partners en del av företagets strategi att bli en ledare i den nya ekonomin. ABB har redan viktiga IT-drivna verksamheter - till exempel industriella IT-lösningar för automations- och processövervakningssystem, ABBs webbplats för e-handel, ABBs IT-erbjudande för intelligenta byggnader och företagets nya verksamhet att bygga bredbandsnät i Europa tillsammans med affärspartners inom kraftnätsbranschen. "Inom ABB fokuserar vi på den nya ekonomin med dess högre innehåll av IT, kunskap och tjänster," säger ABBs VD och koncernchef Göran Lindahl. "Över hela vårt verksamhetsfält, från kraftöverföring till finansiella tjänster, bygger vi in IT för att bli framgångsrika. Bildandet av b- business partners understryker vår starka avsikt att utnyttja de stora möjligheter som öppnar sig genom att kombinera entreprenörsanda och de nya möjligheterna i e-handelsvärlden med affärskunnandet i industrivärlden." De medverkande företagen i b-business partners får fördelar både från avkastningen på investeringen och från samarbetet kring nya Internetbaserade affärsapplikationer. De kan bygga bredare affärsrelationer, som kunder eller leverantörer, med de e-B2B-företag som väljs ut för riskkapitalstöd. Dessutom ska b-business partners finansiera nya företag som ska utvecklas tillsammans med delägarföretagen, inklusive e-B2B-initiativ inom delägarföretagen som kan komma att börsintroduceras. b-business partners, med säte Holland, kommer att påbörja verksamheten omedelbart. ABB (www.abb.com) är en global teknikkoncern med 165 000 anställda i över 100 länder. ABB har kunder inom kraftöverföring; kraftdistribution; automation; olja, gas och petrokemi; byggnadsteknologi samt finansiella tjänster. Kunder inom kraftgenerering betjänas av det samägda ABB ALSTOM POWER. Investor ABs affärsidé är att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt aktivt ägande och en aktiv investeringsverksamhet (www.investor.se). Investor AB är Sveriges största investmentbolag med ett totalt substansvärde om nära 20 miljarder USD. Investor är ledande ägare i ett antal globala företag inkluderande ABB, AstraZeneca, Ericsson, OM Gruppen, Saab, Scania och SEB. Investor AB är även en aktiv ägare i tillväxtföretag i USA, Asien och Europa. Investors största aktieägare är Wallenbergs-stiftelserna samt ett antal pensions- och aktiefonder. Investor har sitt huvudkontor i Stockholm samt har kontor i New York, London, Hongkong, Amsterdam och Silicon Valley. Investor AB, Stockholm ABB, Zürich John Fox, Corporate Nils Ingvar Lundin, Corporate Communications Relations Tel:+46 8 614 2049 Tel: Mobile: Fax: nilsingvar.lundin@investor.se john.fox@ch.abb.com Per Spångberg, Investor Manfred Ebling, Investor Relations Relations Tel:+46 8 614 2031 Tel: Mobile: +46 70 624 Fax: per.spangberg@investor.se investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar