General Motors, GM, har informerat Investor AB om att GM avser utnyttja sin option

General Motors, GM, har informerat Investor AB om att GM avser utnyttja sin option att överta Investors 50-procentiga andel av aktierna i Saab Automobile AB. Investors VD och koncernchef Marcus Wallenberg säger följande i en kommentar till detta besked: Vi ser det här som ett naturligt steg med tanke på hur positivt samarbetet mellan Saab Auto och GM har utvecklats under de senaste åren då GM haft ledningsansvaret för Saab Auto. För Investor är det viktigt att kunna medverka till en industriellt riktig lösning för Saab Auto. Vi är övertygade om att företaget kan få förbättrade framtidsutsikter som en del av GM-gruppen med dess stora volymer och starka globala marknadsorganisation. Optionsavtalet tecknades i juni 1996 i samband med en överenskommelse om ytterligare kapitaltillskott från de båda hälftenägarna GM och Investor. I korthet innebär optionsavtalet att GM har rätt att köpa hela eller delar av Investors aktieinnehav i Saab Automobile under perioden fram till och med januari 2000. Avtalet innebär också att, i den händelse GM inte skulle utnyttja denna rätt, att Investor då har rätten att sälja hälften av sitt aktieinnehav i Saab Automobile till GM under februari månad innevarande år. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, Investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar