GM/Opel utnyttjar optionen i Saab Automobile

GM/Opel utnyttjar optionen i Saab Automobile Investor AB och General Motors har nått överenskommelse avseende försäljningen av Investors 50-procentiga ägande i Saab Automobile till GM för 125 MUSD, i enlighet med det avtal som ingicks 1996. Slutligt genomförande av överlåtelsen är beroende av godkännande från EU. Investors lånefordran på Saab Automobile påverkas inte av affären. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00540/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00540/bit0002.doc

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar