Inbjudan till media och kapitalmarknad i samband med Investors bokslutskommuniké för 2015

Investors möte för finansanalytiker och media hålls torsdagen den 28 januari klockan 15:00 på Arsenalsgatan 8C. Vd och koncernchef Johan Forssell och finansdirektör Helena Saxon presenterar bokslutskommunikén för 2015. Presentationen hålls på engelska och webbsänds via vår hemsida www.investorab.com. Den som önskar lyssna på presentationen ringer: +46 8 505 564 74, +44 20 3364 53 74 eller
+1 855 753 2230.

Presentationsmaterialet kommer efter mötet att läggas ut på vår hemsida där du även kan se och höra presentationen i efterhand. Vänligen anmäl dig till mötet på e-post till Magnus Dalhammar, magnus.dalhammar@investorab.com, eller på 08-614 21 30.

Publicering av delårsredogörelsen beräknas ske kring 07:15 samma dag.

Välkommen!

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar