Inbjudan till Press- och Aktiemarknad i samband med att Investor AB presenterar rapport för januari-juni2002

Inbjudan till Press- och Aktiemarknad i samband med att Investor AB presenterar rapport för januari-juni 2002. Press- och Analytikerträff Arsenalsgatan 8 C 1tr, onsdagen den 10 juli, klockan 12.00 VD och koncernchef Marcus Wallenberg och finansdirektör Lars Wedenborn presenterar delårsrapporten för januari-juni 2002. Lättare lunch serveras med början klockan 11.45 Telefonkonferens Onsdagen den 10 juli klockan 15.00 Ring +44 20 8240 8242, eller +1 303 713 7888 för att deltaga i telefonkonferensen. Du kan även se och höra presentationen på Investors hemsida. www.investorab.com En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 48 timmar på nr: +44 20 8288 4459 (kod: 679522), +1 703 736 7336 (kod: 679522) samt från och med dagen efter på Investors hemsida. Var vänlig meddela eventuell närvaro till press- och analytikerträffen respektive telefonkonferensen på mail till gunilla.hedqvist@investorab.com Publicering av rapporten beräknas ske kring kl. 09:00 samma dag. Välkommen! Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör Mobil: 070 514 20 49 Fredrik Lindgren, Investerarrelationer Mobil: 070 624 20 31 Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor AB är Sveriges största börsnoterade investmentbolag. Affärsidén är att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt engagerat ägande och en aktiv investeringsverksamhet. Investor är en ledande ägare i ett antal internationella företag såsom AstraZeneca, Ericsson och SEB. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen till aktieägarna har under de senaste 20 åren överstigit 20 procent. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00900/wkr0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar