Inbjudan till press och aktiemarknad i samband med Investors delårsrapport för första kvartalet 2012

 

Investors press- och analytikerträff hålls tisdagen den 24 april klockan 10:30 hos 3 Skandinavien, Lindhagensgatan 98, Stockholm. VD och koncernchef Börje Ekholm och finansdirektör Susanne Ekblom presenterar delårsrapporten för första kvartalet 2012. I samband med träffen kommer 3 Skandinaviens VD Peder Ramel presentera bolaget.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via vår hemsida www.investorab.com. Den som önskar lyssna på presskonferensen ringer: +46 8 505 598 53, +44 203 043 24 36 eller +1 866 458 40 87. Presentationsmaterialet kommer efter mötet att läggas ut på vår hemsida där du även kan se och höra presentationen i efterhand. Vänligen anmäl Dig till press- och analytikerträffen på e-post till Annika Stenlund på annika.stenlund@investorab.com. Publicering av rapporten beräknas ske kring kl. 08:15 samma dag.

Välkomna!

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar