Inbjudan till press och aktiemarknad i samband med Investors delårsrapport för första kvartalet och årsstämma 2011

Delårsrapport
Tisdagen den 12 april kl. 13:30 på Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar vd och koncernchef Börje Ekholm och finansdirektör Johan Bygge delårsrapporten. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds live på www.investorab.com. För att lyssna på presskonferensen ring:
+ 46 8 505 598 53, + 44 203 043 24 36 eller +1 866 458 40 87.

Publicering av rapporten beräknas ske kring kl. 10:30 samma dag.

Årsstämma
Investor AB:s årsstämma äger rum samma dag kl. 15:00 på Stockholm Waterfront Congress Centre. På stämman träffar du representanter från Investor och från flera av våra innehav, som även visar sina produkter.

Intervjuer
Möjligheter till enskilda intervjuer ges omedelbart efter avslutad stämma. Anmälan sker vid vår pressdisk vid ankomst.

Vänligen anmäl dig på e-post till helen.jonsson@investorab.com eller på 08-614 20 46.

Välkomna!

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com

Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Idag bedriver vi investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för våra aktieägare genom att äga och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Vi är en engagerad ägare som med erfarenhet, kunskap och ett unikt nätverk utvecklar noterade och onoterade bolag till att bli ledande inom sina respektive branscher.

Taggar:

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar