Inbjudan till press och aktiemarknad i samband med Investors delårsrapport januari-juni 2010

Press- och analytikerträff
Tisdagen den 13 juli klockan 10.30 på Arsenalsgatan 8C. Vd och koncernchef Börje Ekholm och finansdirektör Johan Bygge presenterar delårsrapporten för januari-juni 2010.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via vår hemsida www.investorab.com där även frågor kan ställas. Den som önskar lyssna på presskonferensen ringer: +46 8 505 598 53, +44 203 043 24 36 eller +1 866 458 40 87.

Presentationsmaterialet kommer efter mötet att läggas ut på vår hemsida där Du även kan se och höra presentationen i efterhand.
 
Vänligen anmäl Dig till press- och analytikerträffen på e-post till
helen.jonsson@investorab.com eller på 08-614 20 46.

Publicering av rapporten beräknas ske kring kl. 08:15 samma dag.

Välkomna!

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Idag bedriver vi investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för våra aktieägare genom att äga och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Vi är en engagerad ägare som med erfarenhet, kunskap och ett unikt nätverk utvecklar noterade och onoterade bolag till att bli ledande inom sina respektive branscher.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar