Inbjudan till press och aktiemarknad i samband med Investors kvartalsrapport för januari-september 2005.

Press- och analytikerträff Onsdagen den 12 oktober, klockan 11.00 på Arsenalsgatan 8C. Vd och koncernchef Börje Ekholm och finansdirektör Lars Wedenborn presenterar kvartalsrapporten för januari-september 2005. Presentationsmaterialet kommer att läggas ut på www.investorab.com efter mötet. Telefonkonferens och webbsändning Onsdagen den 12 oktober klockan 15.00. Ring 08-505 201 10, +44 20 7162 0079 eller +1 334 323 6201 för att deltaga i telefonkonferensen. Du kan även se och höra presentationen på Investors hemsida www.investorab.com Vänligen meddela eventuell närvaro till press- och analytikerträffen respektive telefonkonferensen till Helen Jönsson på telefon 08-614 20 46 eller helen.jonsson@investorab.com Publicering av rapporten beräknas ske kring kl. 08.30 samma dag. Välkommen! Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31 Oscar Stege Unger, IR-ansvarig: 08-614 20 59, 070-624 20 59

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar