Investor, Ericsson och Hutchison Whampoa bildar riskkapitalbolag inriktat på mobilt Internet

Investor, Ericsson och Hutchison Whampoa bildar riskkapitalbolag inriktat på mobilt Internet Investor AB, Sveriges största investmentbolag, Ericsson, världsledande inom mobil kommunikation, och Hutchison Whampoa, ett ledande multinationellt bolag baserat i Hongkong, bildar ett nytt riskkapitalbolag inriktat på industrin för mobilt Internet i Asien. De tre delägarna kommer totalt att investera 177 MUSD i det nya bolaget. Bolaget ska med gemensamma kunskapsresurser utveckla en ny, slagkraftig verksamhet inom industrin kring trådlöst Internet. Bolaget kommer att fokusera på att finna tillväxtområden inom mobil kommunikation i olika former. Förutsättningar finns för att det nya bolaget ska kunna bli en drivande kraft i den globala samverkan som sker inom telekommunikationssektorn världen över. "Genom det här samarbetet mellan Investor, Ericsson och Hutchison kommer vi att kunna tillföra inte bara kapital, utan även avancerad kunskap samt ett väl utvecklat kontaktnät i Asien," säger Marcus Wallenberg, VD och koncernchef på Investor AB. "Kunskap och kontaktnät är nyckelfaktorer för framgång i den här typen av riskbolag," tillägger han. "Mobilt Internet erövrar världen, och Asien kommer att vara ett oerhört betydelsefullt centrum i utvecklingen av denna industri," säger Kurt Hellström, vd på Ericsson. "Ericsson, som är världsledande inom mobil teknologi, arbetar redan idag med ett antal asiatiska operatörer som är pionjärer på området mobilt Internet. Vi är mycket glada över att vara med i det här samarbetet, som kommer att främja idéer och utveckling på alla nivåer i denna nya spännande industri." Koncernchef Canning Fok på Hutchison Whampoa Ltd. säger i en kommentar till alliansen, " Vi är mycket glada över vårt samarbete med Investor AB, ett ledande svenskt företag, och Ericsson, världsledande inom mobil kommunikation. Med våra stora kunskaper om Asien och om den omfattande infrastruktur och service som följer med Internet och telekommunikation, kommer vi att kunna medverka till att bolaget blir framgångsrikt och vi ser fram emot möjligheter till ett djupare samarbete med Investor och Ericsson i framtiden." Claes Dahlbäck föreslås bli ordförande i det nya bolaget och Winnie Fok tillförordnad VD. Claes Dahlbäck är arbetande vice ordförande i Investor AB och Winnie Fok är Managing Director i Investor Asia Ltd. Investeringskommittén för bolaget kommer att bestå av Börje Ekholm, Galeazzo Scarampi och Kjell Sörme. Börje Ekholm är huvudansvarig för området Nya Investeringar inom Investor. Galeazzo Scarampi är VD på Investor Asia Ltd.. Kjell Sörme är vice VD i Ericsson med ansvar för området för Asia Pacific. Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls från berörda myndigheter m.m. kommer Investor, Ericsson och Hutchison att tillsammans ta en ledande ägarposition i ett redan börsnoterat företag i Hongkong, Guoco Land Limited (Guoco Land), varvid företagets aktiekapital kommer att ökas. När transaktionen är genomförd kommer namnbyte att ske och Investor kommer att bli den största aktieägaren med 33,7 procent av aktiekapitalet. Ericsson kommer att inneha 16,4 procent av kapitalet och Hutchison kommer att inneha 9,9 procent. En betydande del av Investors innehav kommer att läggas i Investor Capital Partners - Asia Fund, L. P. Investor AB Investor AB är Sveriges största investmentbolag med ett totalt substansvärde om nära 20 miljarder USD. Investor är ledande ägare i ett antal globala företag inkluderande ABB, AstraZeneca, Ericsson, OM Gruppen, Saab, Scania och SEB. Investor är även en aktiv ägare i tillväxtföretag i USA, Asien och Europa Investor fokuserar på att finna nya ledande företag i tillväxtsektorer såsom teknologi och läkemedel. Investor Capital Partners - Asia Fund, L. P. är Investor ABs investeringsbas i Asien och är inriktat på att tillhandahålla riskkapital inom det område som benämns private equity. Investors största aktieägare är familjen Wallenbergs stiftelser samt ett antal pensions- och aktiefonder. Investor har sitt huvudkontor i Stockholm samt har kontor i New York, London, Hongkong, Amsterdam och Silicon Valley. Website: www.investor.se Ericsson Mobilt Internet är ett viktigt område för Ericsson. Runt 70 procent av Ericssons omsättning är relaterad till mobilkommunikation. Som den ledande leverantören av mobil infrastruktur, ger detta Ericsson en ledande position i den nya marknaden för mobilt Internet. Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, med kommunikationslösningar där tele- och datateknik kombineras med frihet för användaren att vara mobil. Med över 100 000 medarbetare i 140 länder underlättar Ericsson kommunikationen för sina kunder - nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster, företag och konsumenter - över hela världen. Website: www.ericsson.se Hutchison Whampoa Hutchison Whampoa är ett multinationellt konglomerat baserat i Hongkong med ett börsvärde på över 72 miljarder USD. För 1999 var den totala omsättningen för koncernen över 7,1 miljarder USD och inkomst efter skatt var cirka 15,1 miljarder USD. Globalt är koncernen en av de ledande ägarna och operatörerna av verksamheter och tjänster inom Internet och telekommunikation. Detta inkluderar telefoni, mobil telefoni (tal och data), ISP och ICP tjänster, webtjänster, bredbandsnätverk med fiberoptik, paging, mobil radio, VSAT och tjänster för radiosändning. Hutchison har över 80 000 anställda över hela världen och har fem kärnverksamheter i 24 länder - hamnrelaterade tjänster, telekommunikation och e-handel, fastigheter och hotell, handel, tillverkning samt infrastruktur och investeringar inom energiområdet. Website:www.hutchison-whampoa.com För ytterligare information: Investor AB, Stockholm Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör Tel: +46 8 614 20 49 Mobil: +46 70 514 20 49 nilsingvar.lundin@investor.se Per Spångberg, Investerarrelationer Tel: +46 8 614 20 31 Mobil: +46 70 624 20 31 per.spangberg@investor.se Ericsson Pia Gideon Tel: +46-8-719-2864 Mobil:+46-70-519-2864 Fax:+46-8-719-6643 E-mail: pia.gideon@lme.ericsson.se Hutchison Whampoa Laura Cheung Tel: +852 2128-1235 Mobil: +852-9041-8938 Fax: +852-2128-1766 E-mail: laurac@hwl.com.hk ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT01060/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar