Investor AB: Marcus Wallenberg kommenterar resultatet för 1999

Investor AB: Marcus Wallenberg kommenterar resultatet för 1999 "Under 1999 investerade vi 15,2 miljarder kronor i våra kärninnehav och 3 miljarder kronor inom våra olika riskkapitalområden. Sammantaget utökades antalet företag i Investors portfölj till mer än 100.Vi kommer att fortsätta att öka våra nya investeringar och därför har det allokerade kapitalet inom området nya investeringar ökats till 25 miljarder kronor (3 miljarder USD)", sa Investors VD Marcus Wallenberg när han på onsdagen presenterade Investors bokslut för 1999. "1999 var ett bra år för Investor. Vi har skapat värde för våra aktieägare, ökat värdet på våra innehav och utökat vår portfölj med nya innehav", konstaterade Marcus Wallenberg. I sin genomgång av händelser och utveckling nämnde han bland annat att substansvärdet stigit med 64 procent och att General Motors meddelat sin avsikt att köpa Investors andel av Saab Automobile - en affär som förväntas slutföras under innevarande månad. Som ett alternativ till det traditionella sättet att beskriva Investors verksamhet, presenterade Marcus Wallenberg en sektorrelaterad uppdelning av företagets olika investeringar. Med IT/Telecom-sektorn som exempel visade han hur Investors innehav i den sektorn ökat från 16,6 miljarder kronor i slutet av 1998 till 45,4 miljarder kronor ett år senare - vilket till 25,3 miljarder kronor förklaras av värdetillväxt och till 3,5 miljarder kronor av nya investeringar. "En ny investering är varje investering eller återinvestering som vi gör i ett företag eller industri som vi bedömer har tillväxtpotential", sa Marcus Wallenberg. Han tog också åter upp frågan om att Investors relativa målsättning om en årlig tillväxt på tre procentenheter över Stockholmsbörsens totalavkastningsindex bör ses över. För detta gav han tre skäl: "Investor är inte någon indexfond. Stockholmsindex reflekterar inte sammansättningen i Investors portfölj som även innehåller onoterade och internationella innehav. Dessutom arbetar vi internt med avkastningskrav i absoluta termer för våra olika investeringsansatser", sa Marcus Wallenberg. I en kommentar till eventuellt återköp av egna aktier poängterade Marcus Wallenberg att sådana återköp i så fall alltid måste jämföras med andra investeringsalternativ. Marcus Wallenberg avslutade med att konstatera att " Investor skall fortsätta att växa - med företag som är i världsklass och ledande inom sina branscher, i Sverige och internationellt." INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, Investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00700/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar