Investor AB har förvärvat 8.557.180 A-aktier i Scania AB

Pressmeddelande Stockholm den 3 maj 1999 Investor AB har förvärvat 8.557.180 A-aktier i Scania AB. Investor har samtidigt sålt 6.207.180 B-aktier i företaget. Investor ABs innehav kommer därefter, efter fullt utnyttjande av utfärdade köpoptioner, att uppgå till 49,0 procent av bolagets röstetal och 27,3 procent av aktiekapitalet. Investors tidigare innehav, efter fullt utnyttjande av utfärdade köpoptioner, motsvarade 42,0 procent av bolagets röstetal och 26,5 procent av aktiekapitalet. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00130/bit0001.doc

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar