Investor AB integrerar

INVESTOR AB INTEGRERAR RISKKAPITALBOLAGET NOVARE KAPITAL AB MED INVESTOR GROWTH CAPITAL Investor AB har beslutat att integrera sina helägda investerings- verksamheter Novare Kapital AB och Investor Growth Capital. Verksamheten kommer, liksom tidigare, att fortsätta och fokusera på noterade och icke noterade "venture"- och "growth capital" investeringar inom områdena IT och hälsovård. Den nya organisationen kommer ha sina kontor i New York, Stockholm, Silicon Valley och Amsterdam och kommer inledningsvis bestå av ca 35 medarbetare. Sammanslagningen innebär att Investor Growth Capital, genom ett tillvaratagande av synergier avseende affärsflöden och kompetens, ytterligare kommer att kunna öka sin fokusering på att hitta intressanta IT- och hälsovårdsinvesteringar i den "nya ekonomin" Sammanslagningen innebär också att Investor Growth Capital blir en naturlig partner för tillväxtföretag under dess olika faser av sin utveckling. Totalt kommer företaget att bestå av ca 50 innehav och totalt är ca 6 miljarder kronor investerat. Den totala tillgängliga kapitalbasen uppgår till ca 15 miljarder kronor. Börje Ekholm som i Investors ledning är ansvarig för nya investeringar är också chef för Investor Growth Capital. Ansvarig för verksamheten i Europa blir Klas Hillström. Håkan Jansson och Staffan Josephsson, bägge från Novare Kapital, kommer att ansvara för europeiska investeringar i tidiga skeenden (venture investments) inom IT respektive hälsovård. De kommer i sina respektive befattningar att rapportera till Klas Hillström. Pontus Ekman, verkställande direktör för Novare Kapital, kommer att övergå till Investor AB och tjänsten som ansvarig för affärsutveckling av nya kärninnehav. Pontus Ekman kommer att rapportera till företagets verkställande direktör, Marcus Wallenberg. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, Investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar