Investor AB Investerar i Paratek Microwave, Inc

Investor investerar i Paratek Microwave, USA Investor är, genom sitt helägda dotterbolag Investor Growth Capital, en av tre investerare i Paratek Microwaves tredje finansieringsrunda som totalt uppgår till 24 miljoner US dollar. Övriga investerare är Morgenthaler Ventures och JP Morgan Chase & Co. Paratek utvecklar och marknadsför kalibrerbara lösningar för trådlösa kommunikationsnätverk. Paratek har uppfunnit en revolutionerande ny typ av ETRF (Electronically Tunable Radio Frequency) komponenter som inkluderar kalibrerbara filter, fasskiftare, oscillatorer och fördröjningssteg. Läs mer om Paratek Microwave på deras hemsida: www.paratek.com För ytterligare information: Anna Nekoranec, Managing Director Investor Growth Capital +1 212 515 9000 anna.nekoranec@investorab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00290/bit0001.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar