Investor AB stöder samgåendet mellan Astra och Zeneca

Investor AB stöder samgåendet mellan Astra och Zeneca Investor AB står helt bakom förslaget om ett samgående mellan Astra och Zeneca. Investor AB är med 10,2 procent av aktiekapitalet och 12,1 procent av rösterna Astras störste ägare såväl när det gäller kapital som röster: - Vi har för avsikt att vara en aktiv och ledande aktieägare även i det nya Astra Zeneca. Samgåendet är industriellt riktigt för Astra och därmed även för Investor. Personligen är jag övertygad om att ett sammanslaget företag får bättre förutsättningar för en positiv framtida utveckling, vilket är till gagn för våra aktieägare, säger Investors VD och koncernchef Claes Dahlbäck. Bo Berggren, ordförande i Astra och vice ordförande i Investor, ger följande kommentar. - Inom läkemedelsindustrin krävs det idag stora enheter för att man ska kunna satsa tillräckligt på forskning och utveckling, vilket är viktigt både för Astra och för Sverige. Därför är också jag helt övertygad om att detta är en bra framtidslösning. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00070/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00070/bit0002.doc

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar