Investor åtager sig att teckna för 5 Mdr kronor i Ericssons nyemission

Investor åtager sig att teckna för 5 Mdr kronor i Ericssons nyemission Investor AB har åtagit sig att teckna för 5 Mdr kronor i Ericssons nyemission om 30 Mdr kronor. Detta belopp inkluderar Investors pro-rata andel om cirka 1.5 Mdr kronor, vilken Investor den 22 April 2002 tillkännagav att man avsåg att teckna. Den överskjutande teckningen om cirka 3.5 Mdr kronor kommer endast att leda till förvärv av aktier om de utbjudna aktierna i nyemissionen inte tecknas fullt ut. Investors åtagande att teckna ingår som en del i det arrangemang som Ericsson offentliggjorde tidigare idag, vilket också innefattar en emissionsgaranti (s.k. "underwriting") från Ericssons finansiella rådgivare. I en kommentar säger Investors VD och Koncernchef Marcus Wallenberg: "Investor är en långsiktig ägare och vi har fortsatt tilltro till Ericsson och dess framtidsutsikter. En framgångsrik nyemission är viktig och positiv för Ericsson och därigenom också för Investor och dess aktieägare." INVESTOR AB För ytterligare information: Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31 Får ej distribueras i Australien, Kanada eller Japan ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar