Investor förvärvar Aleris

Investor har tecknat avtal om att förvärva sjukvårds- och omsorgsbolaget Aleris Holding AB (”Aleris”) från EQT III för totalt 4,4 Mdr kronor. Investors nettoinvestering, med hänsyn tagen till det befintliga ägandet i EQT:s fonder och extern lånefinansiering, kommer att uppgå till cirka 1,7 Mdr kronor. Efter transaktionens slutförande kommer Aleris att vara ett dotterföretag till Investor AB.

Aleris är ledande i Norden och har utvecklat en stark plattform för tillväxt fokuserad på såväl privat som offentligt finansierade hälsovårds- och omsorgstjänster. Koncernen har cirka 5.000 anställda med en omsättning 2009 på cirka 3,9 Mdr kronor och ett EBITDA-resultat (proforma) på cirka 400 Mkr.

”Aleris har en stark marknadsposition och en god utvecklingspotential inom en bransch som passar vår ägarmodell och långsiktiga strategi. Vi ser fram emot att utveckla bolaget tillsammans med ledning och personal, vars engagemang för högkvalitativ vård är en viktig förutsättning”, säger Börje Ekholm, vd och koncernchef för Investor.

Aleris koncernchef Stanley Brodén säger i en kommentar: ”Vi är mycket glada över att det blev just Investor som förvärvade Aleris. De är finansiellt stabila, har goda kunskaper om vår bransch och en långsiktighet som ger oss stora möjligheter att ytterligare stärka vår position på marknaden. Tillsammans kommer vi att fortsätta utveckla Aleris som ett framgångsrikt företag som levererar förstklassiga hälsovårds- och omsorgstjänster.”

Investor har gedigen erfarenhet av att äga och utveckla bolag inom hälsovårdssektorn med innehav som AstraZeneca, Gambro, Mölnlycke Health Care, CaridianBCT, Swedish Orphan Biovitrum, Memira, Vårdapoteket och Global Health Partners.

Investors ägarandel i Aleris kommer att uppgå till cirka 97 procent av kapitalet och Aleris ledning kommer att äga resterande del. Extern lånefinansiering, fristående och utan garantier från Investor, är arrangerad av SEB och Swedbank. Aleris kommer att ha en skuldsättningsgrad om cirka 45 procent.
 
Villkorat av att vissa operativa mål uppnås under 2010-2012, kan en tilläggsköpeskilling med ett nuvärde om maximalt 100 Mkr komma att utgå till EQT III år 2013.

Aleris kommer att ingå i Operativa investeringar som ett konsoliderat dotterföretag.

Förvärvet är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

Presskonferens
En presskonferens på svenska med Investors vd och koncernchef Börje Ekholm och Aleris koncernchef Stanley Brodén hålls i Stockholm idag den 2 juli klockan 10:00 på Investors huvudkontor, Arsenalsgatan 8C.

Telefonkonferens
En telefonkonferens på engelska hålls idag den 2 juli kl 12:30. Ring +46 8 505 598 53, +44 203 043 24 36 eller +1 866 458 40 87 för att delta i telefonkonferensen. Du kan även lyssna på telefonkonferensen i efterhand på Investors hemsida
www.investorab.com.

För ytterligare information:
Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 073-524 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Idag bedriver vi investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för våra aktieägare genom att äga och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Vi är en engagerad ägare som med erfarenhet, kunskap och ett unikt nätverk utvecklar noterade och onoterade bolag till att bli ledande inom sina respektive branscher.

Taggar:

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar