Investor höjer utdelningen

Investor höjer utdelningen Styrelsen i Investor AB har beslutat att föreslå en höjning av den tidigare föreslagna utdelningen för räkenskapsåret 1999 med en bonusutdelning uppgående till 0:40 kronor per aktie. Därmed uppgår den föreslagna utdelningen totalt till 3:40 kronor per aktie. Tidigare föreslagen ordinarie utdelning var 3:00 kronor per aktie. Bolagsstämma i Investor AB äger rum tisdagen den 28 mars 2000. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, Investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00960/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar