Investor säljer aktier i Scania till Volkswagen

INBJUDAN TILL PRESS OCH AKTIEMARKNAD Med anledning av det avtal som har träffats mellan Investor och Volkswagen angående Scania inbjudes till press- och aktiemarknadskonferens idag måndag den 27 mars kl. 10.30. Företrädare för Investors, Volkswagens och Scanias ledning kommer att närvara vid konferensen. Platsen är Investors lokaler på Arsenalsgatan 8 C, 1 tr, Stockholm. INVESTOR AB Nils Ingvar Lundin Informationsdirektör Tel: 070-514 20 49 Per Spångberg Investerarrelationer Tel: 070-624 20 31 Investor säljer aktier i Scania till Volkswagen Investor AB har undertecknat en överenskommelse med Volkswagen AG om försäljning av 37,4 miljoner A-aktier i Scania. Köpeskillingen uppgår totalt till 13.838 miljoner SEK. Efter transaktionen äger Volkswagen 34,0 procent av röster och 18,7 procent av kapital i Scania. Investor har förbundit sig att kvarstå i ytterligare minst två år som ägare i Scania med 15,3 procent av röster och 9,1 procent av kapital i företaget. Volkswagen lämnar inte något bud på resterande utestående aktier i Scania. Försäljningen betyder att Volkswagen träder in och tar ett huvudägaransvar i Scania. Överenskommelsen innebär en stabilitet som ger Scania möjlighet att blicka framåt och fortsätta utvecklas som världsledande producent av tunga kommersiella fordon. Överenskommelsen är föremål för godkännande av styrelserna i Investor AB och Volkswagen AG, vilket avses ske inom en vecka. "Investor känner stort ägaransvar för Scania och vi betraktar Volkswagen som en idealisk, långsiktig och stark ny ledande ägare i företaget," säger Investors koncernchef och VD, Marcus Wallenberg, i en kommentar till överenskommelsen. Han säger vidare, "Vi har under rådande omständigheter arbetat efter ett antal riktlinjer vad gäller Scanias framtid. Först och främst stabilitet i ägarbilden, vilket är en förutsättning för arbetsro och framtida utveckling av bolaget. Vi har också sökt en snabb lösning som undanröjer den rådande osäkerheten kring företaget och som tar tillvara intresset för såväl de anställda i Scania som för aktieägarna i Investor. Det har naturligtvis också varit viktigt att hitta en lösning som inte förväntas stöta på några hinder inom EU kommissionen." "Vi är mycket nöjda över möjligheten att förvärva en större aktiepost i Scania, " säger Volkswagens koncernchef, Dr. Ferdinand Piëch. "Volkswagen har fattat ett strategiskt beslut att expandera inom området tunga kommersiella fordon, i enlighet med vår långsiktiga strategi som syftar till att erbjuda ett komplett fordonssortiment. Scania är världens ledande varumärke när det gäller tunga lastbilar och vi glädjer oss att fördjupa vårt engagemang i det företag som har varit svensk importör av Volkswagen i över 50 år." Han lägger också till att, "Vi ser fram emot att samarbeta med Investor och övriga aktieägare i syfte att ytterligare förstärka Scanias globala position." "I nuvarande situation är det en avsevärd fördel för Scania att få en ny stabil och industriell ägare som Volkswagen," säger Scanias VD och koncernchef, Leif Östling. "Vi har gemensamma grundläggande värderingar och vi känner varandra väl sedan tidigare," avslutar han. Scania kommer efter affären att kvarstå som ett börsnoterat företag och även fortsättningsvis tillämpa svensk praxis för aktiemarknadsföretag, avseende skyldigheter mot aktieägarna, ägarstyrning, redovisning och informationsgivning etc. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, Investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar