Investor stänger sitt kontor i London

Investor stänger sitt kontor i London Investors kontor i London stängs den 31 december 2001. Londonkontoret, beläget på 10 Hill Street i Mayfair, öppnades 1996 när Investor bildade Investor UK Limited, med inriktning på nya investeringar och kärninnehav inom IT sektorn. 1999 tog Investor Growth Capital i New York över ansvaret för verksamheten inom nya investeringar samtidigt som kärninnehavsverksamheten flyttades till Investors huvudkontor i Stockholm. Sedan 1999 har Londonkontoret använts som representationskontor. För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör 08-614 20 49 eller 070-514 20 49 Fredrik Hillelson, Personaldirektör 08-614 2195 eller 070-624 2195 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00430/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00430/bit0001.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar