Investor stödjer Electrolux förvärv av GE Appliances och den föreslagna nyemissionen

Idag meddelade Electrolux att bolaget tecknat avtal om att förvärva General Electrics vitvaruverksamhet. Förvärvet kommer delvis att finansieras av en nyemission om cirka 6 Mdr kronor. Investor, som äger 15,5 procent av kapitalet och 30,0 procent av rösterna i Electrolux, stödjer förvärvet och nyemissionen fullt ut och avser teckna sin pro rataandel (justerat för återköpta aktier) om cirka 1 Mdr kronor.

”Som den ledande ägaren och med en långsiktig investeringshorisont anser vi att Electrolux förvärv av GE Appliances är industriellt attraktivt och stödjer det. Förvärvet kommer att avsevärt stärka Electrolux position på den viktiga nordamerikanska marknaden och möjliggöra fortsatta investeringar i innovation och tillväxt, vilket ytterligare stärker Electrolux position som en global ledare”, kommenterar Investors vd Börje Ekholm.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar