Investors bolagsstämma: 18 miljarder kronor investerades under 1999 efter analys av över 1500 investeringsalternativ

Investors bolagsstämma: 18 miljarder kronor investerades under 1999 efter analys av över 1500 investeringsalternativ - Under 1999 genomförde vi investeringar på över 18 miljarder kronor i befintliga och nya innehav. Vi har analyserat och utvärderat över 1500 nya investeringsalternativ under det senaste året. Utifrån detta har vi sedan genomfört investeringar i företag som vi tror har förmågan att bli framgångsrika", sa Investors VD och koncernchef Marcus Wallenberg i sitt anförande vid Investors bolagsstämma på tisdagseftermiddagen. I januari i år fanns över 100 innehav i Investors portfölj. Sedan årsskiftet har Investor genomfört ytterligare 15 nya investeringar, inom bland annat IT, telekom, medicin och utbildning. I sitt anförande uppehöll sig Investors VD Marcus Wallenberg vid företagets arbete med att finna nya investeringar, förnya de befintliga innehaven och vid de avkastningsmål som Investor arbetar med. Wallenberg betonade Investors affärsidé - att med aktivt ägande utveckla högkvalitativa företag i tillväxtbranscher. - Moderniseringen av ekonomin sker inte bara genom att det startas nya företag, utan det handlar lika mycket om förändring av det befintliga. Utmaningen är att kombinera det traditionella företagets styrkor - som stabila organisationer, kända och väletablerade varumärken och starka kassaflöden - med den nya teknologins möjligheter, konstaterade Marcus Wallenberg. Som exempel på hur Investor är med och bygger en bro mellan den gamla och den nya ekonomin pekade Marcus Wallenberg på Internetsatsningar inom SEB, SKF och OM Gruppen, samt på nystartade b-business partners - där Investor tillsammans med ABB, SEB och sju andra företag har startat Europas största riskkapitalbolag för "business to business" handel på Internet. Marcus Wallenberg återupprepade att han var mycket nöjd med den lösning som åstadkommits med Volkswagen angående Scania. - Genom gårdagens uppgörelse med Volkswagen förblir Scania börsnoterat, Södertälje förblir ett center för tunga lastbilar och Investor får 13,8 miljarder kronor i köpeskilling. Det är en lösning som tar tillvara såväl de Scaniaanställdas intressen, som ert intresse som aktieägare i Investor. I sitt tal redovisade Marcus Wallenberg de mål som Investor arbetar med för sina investeringar. Kärninnehaven har ett avkastningskrav på riskfri ränta plus 5 procent, medan de nya investeringarna - där risken är större och som ofta inte är likvida - arbetar med ett avkastningskrav på minst 20-25 procent. Om Investors roll för framtiden sa Marcus Wallenberg: - Vår affärsidé - att genom aktivt ägande skapa långsiktig tillväxt i våra innehav - har tjänat oss väl historiskt, jag är övertygad om att den kommer fortsätta att göra det. -Vi kommer att fortsätta att investera i befintliga och i nya tillväxtföretag.Vi har kunskap, vi har erfarenhet och vi har kapital för att attrahera morgondagens ledande företag och entreprenörer, sa Wallenberg. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, Investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00810/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar