Investors VD kommenterar EU-kommissionens beslut att stoppa Volvos förvärv av Scania

Investors VD kommenterar EU-kommissionens beslut att stoppa Volvos förvärv av Scania - Vi har stått bakom Volvo Scania affären därför att vi trott på fördelarna med ett samgående. Att affären nu inte kan genomföras är beklagligt för de inblandade företagen, säger Investors VD Marcus Wallenberg. - Trots den osäkerhet som rått har Scania utvecklats mycket väl under det gångna året. Det är ett starkt företag med goda framtidsförutsättningar. Inom Investor kommer vi nu att ta den tid som behövs för att noggrant undersöka alla tänkbara alternativ för framtiden, säger Investors VD Marcus Wallenberg. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, Investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00870/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar