Kommuniké från Investor AB:s bolagsstämma den 28 mars 2000

KOMMUNIKÉ FRÅN INVESTOR AB:S BOLAGSSTÄMMA DEN 28 MARS 2000 Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes fredagen den 31 mars 2000. Utdelningen beräknas sändas ut onsdagen den 5 april 2000. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Ordinarie ledamöterna Percy Barnevik, Claes Dahlbäck, Håkan Mogren, Mauritz Sahlin, Anders Scharp, Peter D. Sutherland, Björn Svedberg, Michael Treschow, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg omvaldes. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolags- stämman omvaldes Percy Barnevik till ordförande i Investor AB. Claes Dahlbäck och Jacob Wallenberg omvaldes till arbetande vice ordföranden. Stockholm den 28 mars 2000 Styrelsen INVESTOR AB För ytterligare information kontakta: Nils Ingvar Lundin, informationsdirektör, tel:08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, investerarrelationer, tel:08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00910/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar