Ny vd för Mölnlycke Health Care

Vi är glada över att ha rekryterat Richard Twomey, i dag internationell vice vd för det Kalifornienbaserade ortodontibolaget Align Technology, till ny vd för Mölnlycke Health Care från och med den 1 april 2014. Richard Twomey är en stark efterträdare till Pierre Guyot som valt att lämna företaget för att ägna sig åt personliga intressen.

“Jag är mycket glad över att välkomna Richard Twomey som har en gedigen bakgrund inom medicinteknologi och dokumenterat stark erfarenhet av att leda tillväxtföretag. Jag vill också tacka Pierre som under sju år som vd bidragit starkt till Mölnlyckes framgångsrika utveckling när det gäller tillväxt och lönsamhet, och bolaget har etablerat sig som en obestridd ledare på många av dess marknader”, kommenterar Mölnlycke Health Cares ordförande Gunnar Brock.

”Jag anser att Richard Twomey är en mycket bra rekrytering, och hans kunskap och expertis kommer definitivt att bidra till Mölnlyckes fortsatta utveckling. Jag vill också tacka Pierre för hans mycket framgångsrika arbete som gjort Mölnlycke Health Care till ett ledande företag i dess bransch. Under hans ledarskap har Mölnlycke utvecklats från en relativt lokal aktör med fokus på norra Europa till en internationell ledare på en mycket konkurrensutsatt marknad”, kommenterar Börje Ekholm, vd och koncernchef för Investor AB.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar