Ny vd för Permobil

Efter nio år som VD för Permobil, en global ledare inom avancerade rehab-lösningar, lämnar Jon Sintorn Permobil den 31 augusti. Bengt Thorsson, som för närvarande är President EMEA på Dometic och har många års erfarenhet från Scania, kommer att efterträda honom den 1 september 2018.

Permobil har under det senaste årtiondet vuxit från att vara en nischspelare till en global ledare inom avancerad rehab-teknik som erbjuder eldrivna rullstolar, manuella rullstolar samt sittdynor. Idag har företaget en stark position i Europa och på den amerikanska marknaden, och en stark tillväxt i Asien.

”Jag är mycket stolt över att ha varit en del av Permobil och över de resultat vi har uppnått. Vi har tagit oss in på nya marknader, adderat nya produktlinjer och många nya tekniska funktioner, inklusive ökad digitalisering av våra produkter. Medarbetarna har ett stort hjärta i allt de gör för våra användare och kunder. Jag är övertygad om att företaget kommer bibehålla fokus på användarna och fortsätta leverera enastående resultat”, säger Jon Sintorn, VD för Permobil.

”Jon Sintorn har lett Permobil under nio år av snabb tillväxt och förändring. Under denna tid har företaget ökat sin globala närvaro och sina intäkter från en till fyra miljarder kronor, samtidigt som man har fokuserat på innovationsarbete och att skapa mervärde till kunderna. Jag är tacksam för Jons värdefulla bidrag och de stora framsteg som Permobil uppnått under hans tid som VD”, säger Martin Lundstedt, styrelseordförande i Permobil.

”Jag är mycket imponerad av Permobils innovationsförmåga och hur företaget skapar värde för sina användare och kunder genom att förbättra människors livskvalitet. Företaget är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt med starka underliggande demografiska trender och fortsatta möjligheter inom uppkoppling och digitalisering. Jag ser fram emot att kliva på som VD”, säger Bengt Thorsson, tillträdande VD.

”Permobil har en tydlig strategi och plan för fortsätt tillväxt de närmaste åren. Jag ser fram emot att välkomna Bengt Thorsson för att leda denna resa. Med hans erfarenhet från global försäljning och operational excellence är jag säker på att han kommer att leda och skapa värde för Permobil de kommande åren”, säger Martin Lundstedt.

Denna information är inte av sådan art att den omfattas av offentliggörandeskyldighet för Investor enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Om Patricia Industries
Patricia Industries, en enhet inom Investor AB, investerar i helägda ledande företag med starka marknadspositioner, varumärken och företagskulturer i branscher med långsiktig marknadstillväxt. Vår ambition är att vara den enda ägaren i våra företag, tillsammans med starka ledningsgrupper och styrelser. Vi har en obegränsad investeringshorisont och fokuserar på att skapa långsiktigt värde och tillvarata organiska och icke-organiska tillväxtmöjligheter.

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar