Percy Barnevik föreslagen som ny ordförande

Pressmeddelande Stockholm den 9 december 1998 Investors ordförande Percy Barnevik är sedan 1991 styrelsemedlem i E.I. Du Pont de Nemours (USA). Han är tillika medlem i Du Ponts strategi- och miljökommittéer, samt ordförande i styrelse- och nominerings-kommittén. I det idag tillkännagivna samgåendet mellan Astra och Zeneca är Percy Barnevik föreslagen som ny ordförande i det sammanslagna bolaget. På grund av att intressekonflikt skulle kunna uppstå har Barnevik bestämt sig för att lämna Du Ponts styrelse. INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar