Rapportdagar

EKONOMISK INFORMATION FRÅN INVESTOR AB Publiceringsdatum för 1999 och 2000 Vänligen notera att vi ändrar vårt publiceringsdatum för boksluts- kommunikén för 1999 från den 27 januari till den 26 januari 2000. 2000-01-26 Bokslutskommuniké för 1999 2000-03-28 Bolagsstämma 2000-04-12 Tremånadersrapport 2000-07-12 Sexmånadersrapport 2000-10-12 Niomånadersrapport INVESTOR AB För ytterligare information: Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, Investerarrelationer, 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar