Stefan Stern senior rådgivare på Investor

Stefan Stern har anställts som senior rådgivare på Investor med särskilt fokus på det långsiktiga ägarengagemanget inom hälso- och sjukvårdssektorn, omsorg samt utbildning. Stefan Stern kommer arbeta nära Investors ledning och affärsteamen runt Aleris och Kunskapsskolan. Stern kommer även arbeta med frågor rörande kommunikation och CSR.
 
Stefan Stern kommer närmast från en roll som rådgivare i Magnora. Han har en bakgrund bl.a. som statssekreterare, bitr. partisekreterare (S) och har ingått i den politiska ledningen för Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet samt Statsrådsberedningen.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag,. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar