Stephen Campe ny chef för Investor Growth Capital

Stephen Campe har utsetts till ny chef för Investor Growth Capital, Investors helägda venture capital-verksamhet, från och med den första december 2008. Han kommer även att ingå i Investors ledningsgrupp. Henry E. Gooss, nuvarande chef för Investor Growth Capital, går i pension men kommer att kvarstå som rådgivare till bolaget.

Stephen Campe, 43, har arbetat på Investor Growth Capital USA sedan 1998. Han har varit en av två huvudansvariga för hälsovårdsinvesteringar i USA och har lett ett antal investeringar i bolag inom medicinteknik och diagnostik.

Innan Stephen började på Investor Growth Capital arbetade han på McKinsey & Company. Stephen sitter i styrelsen för flera av Investor Growth Capitals portföljbolag.

Stephen har en MBA från Yale School of Management, en BS i Economics och en BA i Systems Science Engineering från University of Pennsylvania.

“Steve har ett etablerat track-record när det gäller att göra attraktiva investeringar och bygga framgångsrika företag. Hans analytiska förmåga och erfarenhet av investeringar kommer vara värdefull när vi fortsätter utveckla Investor Growth Capital, men också när vi gör affärer inom våra andra affärsområden.” säger Börje Ekholm, vd Investor.

“Hank har varit central i etableringen av vår internationella venture capital-verksamhet och dess starka finansiella resultat. Han har varit en värdefull medlem av ledningsgruppen i mer än tio år och en uppskattad kollega av alla i bolaget. Jag är mycket glad över att vi även fortsättningsvis har tillgång till hans erfarenhet och kunskap”, fortsätter Börje.

Investor Growth Capital investerar sedan bildandet i mitten på 1990-talet i högkvalitativa, tillväxtorienterade bolag inom främst IT och hälsovårdsområdena. Investor Growth Capital har cirka 30 investerare och en portfölj av företag värd mer än 7,1 Mdr kronor (30 juni, 2008). Verksamheten bedrivs från kontor i New York, Menlo Park, Peking, Hongkong, Tokyo, Stockholm och Amsterdam.


INVESTOR AB

För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 2031, 073-524 2031
Oscar Stege Unger, IR-chef: 08-614 2059, 070-624 2059

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar