Substansvärderapport januari - juni 2004

Substansvärderapport januari - juni 2004 Substansvärdet uppgick den 30 juni 2004 till 93.543 Mkr (122 kronor per aktie) jämfört med 83.063 Mkr (108 kronor per aktie) vid årsskiftet. Substansvärdeförändringen uppgick under årets första sex månader till 10.480 (5.832) Mkr, motsvarande 13 (9) procent. I substansvärdeförändringen ingick koncernens resultat efter skatt med 7.732 (611) Mkr, vilket motsvarade 10,08 (0,80) kronor per aktie. Värdet av samtliga tillgångar uppgick den 30 juni 2004 till 109.459 Mkr, att jämföra med 103.656 Mkr per årsskiftet. Nettoskulden uppgick den 30 juni till 15.916 Mkr, att jämföra med 20.593 Mkr per årsskiftet. Detta motsvarade 15 procent av de totala tillgångarna, att jämföra med 20 procent per årsskiftet. Kärninnehavens värdeförändring uppgick under sexmånadersperioden till 11.009 (7.952) Mkr. Störst positiv påverkan hade Ericsson med 7.742 Mkr och ABB med 1.082 Mkr, medan AstraZeneca bidrog negativt med -650 Mkr. Investor förvärvade under det andra kvartalet aktier i Ainax för motsvarande 1.022 Mkr. Under årets första kvartal avyttrade Investor aktier i AstraZeneca till ett värde om motsvarande 7.320 Mkr. Nya investeringars värdeförändring uppgick under sexmånadersperioden till 471 (-447) Mkr. Sammantaget gjordes under det första halvåret investeringar för 1.214 (1.106) Mkr och avyttringar för 1.519 (1.275) Mkr inom Nya investeringar. Totalavkastningen var under årets första sex månader 14 (20) procent. Under det andra kvartalet var totalavkastningen 2 (28) procent. Den senaste tolvmånadersperioden uppgick totalavkastningen till 36 (-22) procent. Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att bygga världsledande företag i sektorer där vi genom vårt nätverk och vår kunskap har en relativ fördel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/12/20040712BIT20010/wkr0010.pdf Substansvärderapport januari - juni 2004

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar