Telefonkonferens för analytiker och placerare

TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER OCH PLACERARE Investor AB arrangerar i dag kl. 17.00 sedvanligt i samband med delårsrapporten en internationell telefonkonferens för analytiker och placerare. Företrädare för Investors ledning kommenterar dagens rapport på samma sätt som tidigare vid eftermiddagens presskonferens. Pressen har möjlighet att lyssna in på konferensen. Dock är möjligheten att ställa frågor förbehållen företrädare för finansmarknaden. Det telefonnummer man ringer är +44 141 567 88 26. INVESTOR AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00390/PRESSRELEASE981022(SV).pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00390/PRESSRELEASE981022(SV).doc

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.