Telefonkonferens för media och kapitalmarknad i samband med Investors delårsrapport januari-juni 2017

Onsdagen den 19 juli 2017 kl. 10:00 presenterar vd och koncernchef Johan Forssell och CFO Helena Saxon delårsrapporten för januari-juni 2017.

Telefonkonferensen hålls på engelska och webbsänds live på www.investorab.com. För att ringa in till telefonkonferensen: 08-505 564 74, +44 203 364 53 74 eller +1 855 753 22 30.

Telefonkonferensen, inklusive presentationsmaterialet, kommer att finnas tillgängligt i efterhand på vår hemsida.

Publicering av rapporten beräknas ske kring kl. 08:15 samma dag.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.