FUSIONEN MELLAN INVIK OCH KINNEVIK SLUTFÖRD NY VD I INVIK

FUSIONEN MELLAN INVIK OCH KINNEVIK SLUTFÖRD NY VD I INVIK Invik & Co. AB ("Invik") tillkännagav idag att Bolagsverket, i enlighet med tidigare meddelad tidplan, registrerat fusionen mellan Invik och Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik"), vilket slutför fusionen med Kinnevik. Som tidigare meddelats har Vigo Carlund tillträtt som verkställande direktör. Bolagsverkets registrering innebär att samtliga Kinneviks tillgångar och skulder har övergått till Invik. Bolagsverket har även registrerat den vid en extra bolagsstämma i april 2004 beslutade emissionen av aktier som fusionsvederlag till Kinneviks aktieägare samt ändring av bolagets verksamhetsföremål. Handeln med de nya Invikaktierna påbörjas torsdagen den 29 juli 2004 och Invikaktierna beräknas vara bokförda på mottagarnas, de före detta ägarna av Kinnevikaktier, värdepapperskonton måndagen den 2 augusti 2004. Efter emissionen av de 25.337.088 A-aktierna och de 164.959.151 B-aktierna som utgör fusions-vederlag, uppgår antalet A-aktier i Invik till 54.111.352 och antalet B-aktier till 213.784.887. Det totala antalet aktier i Invik uppgår därmed till 267.896.239 aktier. För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta: Vigo Carlund, VD och koncernchef tel +46 (0) 8 562 000 00 Henrik Persson, Investor Relations tel +46 (0) 8 562 000 87 Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en värdepappersportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag såsom Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. Invik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs AB, bank, försäkring, fondkommission och kapitalförvaltning inom Modern Finance Group samt jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB. Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna INVKA och INVKB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/28/20040728BIT20160/wkr0001.pdf

Dokument & länkar