HANDEL MED NYA INVIKAKTIER PÅBÖRJAS 29 JULI

HANDEL MED NYA INVIKAKTIER PÅBÖRJAS 29 JULI Invik & Co. AB ("Invik") tillkännagav idag att de nya Invikaktier som utges som fusionsvederlag i fusionen med Industriförvaltnings AB Kinnevik beräknas vara bokförda på mottagar-nas, de före detta ägarna av Kinnevikaktier, konton måndagen den 2 augusti 2004. Handeln med de nya Invikaktierna påbörjas torsdagen den 29 juli 2004. Invik kommer från samma dag att ingå i Stockholmsbörsens Attract 40. Som tidigare meddelats upplöses Kinnevik som bolag i och med att Bolagsverket (tidigare PRV) registrerar fusionen. Kinnevik har därför ansökt om avnotering från Stockholms-börsen och sista dag för handel med Kinnevikaktien är fredagen den 23 juli 2004. Bolagsverket avser att registrera fusionen och emissionen av de nya Invikaktierna onsdagen den 28 juli 2004. För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta: Anders Fällman, VD tel +46 (0) 8 562 000 20 Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 7747 822 406 Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en långsiktig värdepappersportfölj. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom områdena bank, försäkring, fondkommission och kapitalförvaltning. Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna INVKA och INVKB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/09/20040709BIT20030/wkr0001.pdf

Dokument & länkar