INVISIO Communications delårsrapport januari till mars 2013

INVISIO Communications (IVSO) har publicerat sin delårsrapport för januari till mars 2013. Bland huvudpunkterna återfinns att INVISIO visar ett positivt resultat detta kvartal – för första gången i bolagets drygt tioåriga historia. Hela delårsrapporten finns att ladda ner som pdf på hemsidan. 

Lars Højgård Hansen, vd för INVISIO Communications, kommenterar:

”Det är med stor glädje jag berättar att INVISIO visar ett positivt resultat detta kvartal – för första gången* i bolagets drygt tioåriga historia. Rörelseresultatet blev 1,6 Mkr under kvartalet, som också visade den högsta omsättningen någonsin (27,0 Mkr). Anledningen är den rekordorder om totalt 32 Mkr från ett NATO-landsarmé som vi mottog i slutet av 2012 genom en ledande radiotillverkare. Ordern som var vår klart största hittills gällde ett stort antal enheter av vårt nya avancerade kommunikationssystem INVISIO V60. Den större delen av ordern levererades under detta kvartal vilket bidrog väsentligt till det positiva resultatet. Detta är historiskt för INVISIO och visar att vår affärsmodell fungerar bra och att vi är på rätt väg. Omsättningsökningen för kvartalet har uppnåtts utan ökade rörelsekostnader och visar att den nuvarande organisationen är redo att hantera ökade volymer”.

*Med undantag från det första kvartalet 2009 då INVISIO sålde VoIP-patentet.   

Perioden i korthet

Mkr Q1 2013 Q1 2012
Omsättning 27,0 6,3
Bruttovinst 11,9 2,7
Bruttomarginal (%) 44,3 43,1
EBITDA 3,0 -6,8
Rörelseresultatet 1,6 -7,8
Periodens resultat 0,9 -8,5
Periodens resultat per aktie (kr) 0,02 -0,25
  • Leveranserna av den i höstas erhållna rekordordern på 32 Mkr har varit framgångsrik och kommer att slutlevereras i april-maj.
  • Mottagen order om 6,3 Mkr från en ny kund gällande ett antal enheter av kommunikationssystemet INVISIO V60.
  • Refinansiering inkluderande lån om 15 Mkr från en ledande svensk affärsbank. Detta sänker de samlade finansieringskostnaderna med cirka 700 Kkr på årsbasis.
  • Treårigt lån på 4,2 Mkr från Almi Företagspartner AB. Lånet är amorteringsfritt under 2013.
  • Utgående orderbok är 10,6 Mkr.

Händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.


För ytterligare information, kontakta:
Lars Højgård Hansen, vd INVISIO Communications  
Mobil: + 45 537 27722
E-post: lars.hojgard@invisio.com


Om INVISIO Communications AB
INVISIO Communications AB är ett publikt företag som är noterat på NASDAQ OMX First North Premier Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på NASDAQ OMX Stockholm. INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar som avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för användning med tvåvägsradio, framförallt av professionella användare som ofta verkar i krävande miljöer. Kunderna finns bland annat inom militär och militära specialstyrkor, polis och insatsstyrkor, räddningstjänst, säkerhetsbranschen och industrier världen över. Mer information finns på företagets hemsida www.invisio.com
. Mangold Fondkommission AB är certifierad rådgivare för INVISIO Communications AB.