Redeye - Invisio: Rekordorderbok för tillväxtmonstret

Även om Q3-intäkterna och EBIT blev lägre än vår prognos; 56,3 respektive 12,9 MSEK (väntat: 68,2 och 19,5 MSEK) ser framtiden fortsatt ljus ut för Invisio. Bolaget har en rekordorderbok på 163 MSEK efter att ha fått den väntade initialordern på 130 MSEK från British Army. Ytterligare order väntas även framöver från bland annat Australien, det femte och senaste landet som utökar utrullningen från specialstyrkor till sin reguljära armé. Vår bedömning är att fler länder successivt kommer följa samma utveckling.

Invisio är nu mycket mer än bara TCAPS. Bolagets underliggande orderingång av småaffärer och utökade kundbas med tre nya reguljära arméer i år sänker risken i bolaget och höjer vår rating. Vår värdering i base- och bull case höjs därför och vi ser precis som innan flera positiva kurskatalysatorer i form av order från moderniseringsprogrammen. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/8P7EKB

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Prenumerera