Redeye: Invisio tar terräng inom helt nytt område

" Den nya produktkategorin med intercom-lösningar till fordon ser enligt oss mycket lovande ut. Bolaget är överlag fortsatt försiktigt i informationsgivningen kring intercom-lösningen men anger att den adresserbara marknaden är lika stor som den traditionella marknaden, det vill säga 5 miljarder SEK.", skriver Redeyes analytiker Viktor Westman i en uppdaterad analys efter Invisios rapport för det tredje kvartalet.  Läs mer på:  https://goo.gl/LXoDuC  

Följ  Invisio  hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna och kommentarerna om bolaget.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking.  https://www.redeye.se/about/

Prenumerera