Redeye: Invisio tar terräng inom helt nytt område

"Den nya produktkategorin med intercom-lösningar till fordon ser enligt oss mycket lovande ut. Bolaget är överlag fortsatt försiktigt i informationsgivningen kring intercom-lösningen men anger att den adresserbara marknaden är lika stor som den traditionella marknaden, det vill säga 5 miljarder SEK.", skriver Redeyes analytiker Viktor Westman i en uppdaterad analys efter Invisios rapport för det tredje kvartalet. Läs mer på: https://goo.gl/LXoDuC 

Följ Invisio hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna och kommentarerna om bolaget.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/

Prenumerera