Delårsrapport 1 juli–30 september 2013

Tredje kvartalet 2013

Sammanfattning
Aktivitetsnivån har varit fortsatt hög under tredje kvartalet. Seamless mobila betallösning SEQR har skördat framgångar och expansionstakten har varit fortsatt hög. Allt fler kedjor och enskilda butiker ansluter sig, vilket gör att SEQR i dag finns över hela Sverige då över 3 500 butiker valt Seamless lösning. En internationell expansion har även inletts och kommer nu att intensifieras. Seamless har efter kvartalets utgång genom en riktad nyemission tillförts ytterligare 320 Mkr före emissionskostnader, vilket bedöms räcka för att klara av den tänkta höga expansionstakten och samtidigt bli kassaflödespositiv.