Förändring av antalet aktier och röster i Seamless

Seamless Distribution AB (publ) ("Seamless") har under november månad, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission vilken ökat antalet aktier och röster till 41.048.374.

Före nyemissionen fanns sammanlagt 33.048.374 aktier och röster i Seamless. Antalet aktier och röster ökade genom nyemissionen med 8.000.000. Efter genomförandet av nyemissionen finns per den 29 november 2013 sammanlagt 41.048.374 aktier och röster i Seamless.

    

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, VD, tel. +46 8 564 878 00, peter.fredell@seamless.se
Daniel Hilmgård, Finansdirektör, tel. +46 70 996 83 33, daniel.hilmgard@seamless.se

Om Seamless 

Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM.

www.seamless.se

Om SEQR

SEQR, utvecklat av Seamless, är marknadens enklaste och snabbaste lösning för mobila betalningar. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR/NFC-kod vid kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. SEQR fungerar lika enkelt i fysisk handel och i e-handel och är både snabbare och säkrare än kortbetalningar. Tack vare tekniken krävs ingen investering av handlaren. Det räcker med en dekal med en QR/NFC-kod vid kassan och sedan sparar handlaren pengar på varje transaktion tack vare den mycket låga transaktionsavgiften.

www.seqr.se — Twitter: @seqrsefacebook.com/seqrse

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2013 klockan 07.50.

Prenumerera

Dokument & länkar