Invuo bekräftar ny tidpunkt för AJ Groups transaktion samt mottagande av icke-återbetalningsbar deposition

Invuo Technologies AB ("Invuo" eller ”Bolaget”) har, som tidigare meddelats, ingått ett avtal med AJ Group Holdings Ltd ("AJ Group"), vilket innebär att AJ Group kommer att investera totalt cirka 52 miljoner kronor i aktier, teckningsoptioner och genom att förvärva de lån som innehas av Invuo i Seamless Distribution Systems AB.

Invuo har nöjet att bekräfta att Invuo har erhållit en icke-återbetalningsbar deposition på 1 miljon kronor från AJ Group, d.v.s. före det förväntade slutförandet av AJ Groups köp av 16 334 906 Invuo-aktier som planeras vara färdigställt före Invuos kommande årsstämma den 26 april 2018. Invuos styrelse har beslutat att acceptera den icke-återbetalningsbara depositionen samt framflytta likviddatum avseende köpet av 16 334 906 Invuo-aktier till senast den 21 april 2018. Övriga delar i transaktionen planeras att slutföras efter årsstämman, såsom tidigare har meddelats.

Alnoor Jamal, ordförande i AJ Group: "Vi gläder oss åt inte bara den investeringspotential som finns i Invuo, utan även den strategiska potential som erbjuds genom vårt åtagande till Bolaget och möjligheterna att bidra till Invuos intäktsutveckling under den kommande perioden".

Som Bolaget meddelade den 26 mars 2018 i sin kallelse till årsstämman, har Invuos valberedning föreslagit Sheliza Jamal, representant för AJ Group, till styrelseledamot i Invuos styrelse.

För ytterligare information, kontakta:
John Longhurst, CEO, john.longhurst@invuo.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan som Invuo Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 08:50 CET.

Om AJ Group
AJ Group, med ordförande Alnoor Jamal i spetsen, har varit engagerat i ett antal branscher, med fastighetsportföljer i olika länder, hotell, IT i Afrika och Indien, tillverkning av jordbrukskemikalier, distribution och utbildning av jordbrukare i Afrika samt installation och efterföljande underhåll av Philips medicinska system på sjukhus i Zambia, etc., gemensamt känt under namnet AJ Group.

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärket MeaWallet™, och distribution av e-produkter. www.invuo.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar